ČO JE NOVÉ

                                                                             ukážka prototypu 0


 • Napalujem firmvér (program) do mikrokontrolérov (mcu), po dohode dodám aj mcu.

   • (Microchip) ATMEL  (ARM, AVR, 8051), (ATmega, ATtiny...)
   • STMicroelectronics  (STM8, STM32...)
   • TexasInstruments    (MSP430, DSP...)
   • Microchip                (PIC...)
                                                        Bližšie info


TO PODSTATNÉ

Stránka obsahuje konštrukcie z oblasti elektroniky, hlavne návrhy zapojení s mikrokontrolérmi. 
Prevažná časť konštrukcií má charakter ovládacích/riadiacich jednotiek audio zariadení.
Uvedené konštrukcie pochádzajú z mojej dielne, osobne som ich vyvinul a odskúšal. 

Ďalej na zákazku ponúkam, vývoj a testovanie riadiacich jednotiek pre rôzne účely (meranie, regulácia, ovládanie, zobrazovanie a iné) najmä s mikrokontrolérmi od Atmel (8bit) AVR - (tinyAVR, megaAVR), ďalej od Texas Instruments (16bit) MSP430 - MSP430Fxxx a od STMicroelectronics (8bit) STM8 a  (32bit) ARM -  STM32Fxxx

 •  návrh zapojenia - hardvéru,
 •  návrh firmvéru pre mcu
 •  programovanie mcu, nastavovanie zariadenia
 •  testovanie hw & sw
 •  dokumentácia