NOVINKY

23.12.2016

Update...
INFO

TOPlist

ČO JE NOVÉ

  • Napalujem firmvér (program) do mikrokontrolérov (mcu), po dohode dodám aj mcu.
    • ATMEL                   (ARM, AVR, 8051), (ATmega, ATtiny...)
    • STMicroelectronics  (STM8, STM32...)
    • TexasInstruments   (MSP430, DSP...)
    • Microchip               (PIC...)
 

Bližšie info

TO PODSTATNÉ

Stránka obsahuje konštrukcie z oblasti elektroniky, hlavne návrhy zapojení s mikrokontrolérmi. 
Prevažná časť konštrukcií má charakter ovládacích/riadiacich jednotiek audio zariadení.
Uvedené konštrukcie pochádzajú z mojej dielne, osobne som ich vyvinul a odskúšal. 

Ďalej na zákazku ponúkam, vývoj a testovanie riadiacich jednotiek pre rôzne účely (meranie, regulácia, ovládanie, zobrazovanie a iné) s mikrokontrolérmi od Atmel (8bit) AVR - (tinyAVR, megaAVR), ďalej od Texas Instruments (16bit) MSP430 - MSP430Fxxx a od STMicroelectronics (8bit) STM8 a  (32bit) ARM -  STM32Fxxx 

- návrh zapojenia - hardvéru,
- návrh firmvéru pre mcu
- programovanie mcu, nastavovanie zariadenia
- testovanie hw & sw
- dokumentácia